0
ارسال شده در

بازسازی کرج

بازسازی کرج یکی از لازمه های هر ساختمان بعد از حداکثر 10 -15 سال میباشد. بازسازی ساختمان به این معناست که المانهای فرسوده ساختمان را از مدار خارج کرده و جایگزین های مناسبی برای آن قرار دهیم. این [...]

0
ارسال شده در

دکوراتور

دکوراتور کرج بی شک مهمترین امر در جلوه ی یک خانه دکوراسیون می باشد، دکوراسیون علم جامعی است که نیاز به دانش و تجربه ی فراوانی دارد، امروزه در بسیاری از دانشگاه های معتبر جهان، دکوراسیون به عنوان [...]